Regulamin promocji “Przejdź na stronę Foldów. Przetestuj i kup Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 z Plenti x Samsung”

§ 1

Definicje

1.    Promocja – możliwości wynajmu od Organizatora Promocji oraz następnie zakupu smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 u określonych Partnerów Handlowych w promocyjnej cenie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie od 2.10.2023 r. do 31.12.2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do wyczerpania zapasów Produktów(Pula).

2.    Organizator Promocji – Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985653, o kapitale zakładowym wynoszącym 212 248,40 złotych (dalej zwana „Organizatorem”). Organizator realizuje działania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności jest stroną umowy najmu Produktów. Partnerami Promocji są operatorzy Samsung Brand Store – iTerra Sp. z o.o. i Matrix Media.

3.    Partner Handlowy – punkt handlowy, w którym Klienci mogą skorzystać z usługi najmu produktów oraz kupić Produkt; Partnerami Handlowymi/Punktami Handlowymi biorącymi udział w Promocji są: Samsung Brandstore w Arkadii (prowadzony przez Matrix Media Sp. z o.o.) oraz Samsung Brandstore w Złotych Tarasach i Samsung Brandstore w Galerii Mokotów (prowadzony przez I-Terra sp. z o.o.)

4.    Produkt lub Urządzenie – Samsung Galaxy Z Flip 5 oraz Samsung Galaxy Z Fold 5. Dostępność Urządzeń, ich cena detaliczna oraz terminy dostaw uzależnione są od indywidualnej oferty Partnera Handlowego.

5.    Partnerami Promocji (zwanymi również „Operatorami Promocji”) są MATRIX MEDIA  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbowa 562-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540415, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł, NIP: 7262529917, Regon: 10016593 (prowadzący Samsung Brandstore Arkadia) oraz I -Terra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,70-200 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych  (prowadząca Samsung Brandstore Złote Tarasy i Samsung Brandstore Galeria Mokotów) (dalej „Operatorzy”).

6.    Aplikacja Plenti – aplikacji mobilna iOS i android oraz strona internetowa Plenti,

7.    System Trial – zasady wynajmu „Trial” reguluje Regulamin Aplikacji Plenti, który będzie akceptowany przez Klienta w momencie rejestracji w Aplikacji i tworzenia w niej konta w celu skorzystania z usługi najmu Produktu.

8.    Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Promocji ”Przejdź na stronę Foldów. Przetestuj i kup Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 z Plenti x Samsung”

9.    Regulamin aplikacji Plenti  – dostępny w aplikacji Plenti i do wglądu u Partnera Handlowego oraz pod adresem: plenti.app/pl/terms/regulamin. Regulamin określa zasady dotyczące instalacji oraz funkcjonowania aplikacji, w szczególności składania zamówień na najem Produktów.

10. Kod rabatowy na najem – kod rabatowy przyznawany przez Organizatora w okresie Promocji, otrzymywany w Brandstorze (Brandstore Złote Tarasy i Samsung Brandstore Galeria Mokotów lub Brandstore Arkadia) lub dystrybuowany w komunikacji marketingowej, uprawniający do skorzystania z usługi wynajmu Produktów w cenie obniżonej o wartość tego kodu w okresie Promocji. Z kodu można skorzystać tylko składając zamówienie w Aplikacji w lub poza Punktem  Handlowym.

11. Kod rabatowy na zakup – kod na zakup Produktów po okresie wynajmu, przyznawany przez Operatorów Promocji Klientom w Punkcie Handlowych. Jest on przekazywany klientom, którzy uprzednio skorzystali z usługi najmu Produktów w systemie Trial oraz zdecydowali się na zakup nowego Produktu po okresie najmu w okresie ważności Kodu. Kod rabatowy na zakup jest ważny przez 7 dni od daty zwrócenia Produktu po wynajmie.

§ 2

Zasady promocji

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji ”Przejdź na stronę Foldów. Przetestuj i kup Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 z Plenti x Samsung”.

2.    W celu skorzystania z promocyjnego zakupu Produktów (nowych sztuk), klient musi uprzednio skorzystać z usługi najmu Produktu od Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Plenti.

3.    W celu skorzystania z najmu Produktów klient musi:

a)           odebrać kod rabatowy na wynajem,

a)           ściągnąć Aplikację Plenti (przy pomocy pracownika Partnera Handlowego),

b)            dokonać czynności wskazanych w Regulaminie Aplikacji Plenti niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę najmu Produktu w systemie Trial

c)           wpisać w odpowiednim miejscu w Aplikacji Plenti kod rabatowy na wynajem, otrzymany od pracownika Punktu Handlowego (Brandstoru) lub w komunikacji marketingowej po dniu 14 grudnia 2023 r.,

e)           udać się do Punktu Handlowego i podpisać protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wydanie Produktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Szczegóły instalacji oraz zasady najmu określa Regulaminie Aplikacji Plenti dostępny w Punkcie Handlowym oraz na stronie: plenti.app/pl/terms/regulamin.

4.    Po okresie wynajmu, Klient który zdecyduje się na zakup Produktu (nowego), otrzyma od Operatora Promocji kod rabatowy na zakup  Produktu o wartości, nie mniejszej jaką poniósł uprzednio z tytułu najmu Produktu na rzecz Operatora, zgodnie z pkt 5 poniżej).

5.    Kod rabatowy na zakup Produktu jest ważny przez 7 dni od daty zwrócenia produktu po wynajmie i zostanie przyznany Uczestnikowi w zależności od rodzaju wynajętego od Organizatora Produktu:

a)     w przypadku, gdy Uczestnik korzystał z usługi wynajmu Samsung Galaxy Z Flip 5– otrzyma on kod rabatowy na zakup o wartości 99 zł, tj. uprawniający do zakupu nowego Produktu Samsung Galaxy Z Flip 5 ze zniżką o wartości 99 zł, w sklepie Samsung Brand Store, z którego Klient uprzednio odebrał wzięty w najem Produkt.

b)     w przypadku, gdy Uczestnik korzystał z usługi wypożyczenia Samsung Galaxy Z Fold 5 – otrzyma on kod rabatowy na zakup o wartości 149 zł, tj. uprawniający do zakupu Produktu Samsung Galaxy Z Fold 5 ze zniżką o wartości 149 zł, w sklepie Samsung Brand Store, z którym Klient uprzednio odebrał wzięty w najem Produkt.

6.    Warunkiem otrzymania kodu rabatowego na zakup jest uprzedni najem tego Produktu w systemie Trial.

7.    Cena za korzystanie (najem) z Produktów w systemie Trial w trakcie trwania Promocji – po skorzystaniu z kodu rabatowego na najem będzie wynosić:

1)   Samsung Galaxy Z Fold 5:

  1. 149,00 zł brutto za 7 dni, ze zniżką (kodem rabatowym) otrzymanym od pracownika Punktu Handlowego (Brandstoru) o wartości 388 zł lub
  2. 139 zł brutto za 7 dni ze zniżką (kodem rabatowym) otrzymanym w komunikacji marketingowej po dniu 14 grudnia 2023 r. o wartości 398 zł,

2)   Samsung Galaxy Z Flip 5

  1. 99,00 zł brutto za 7 dni, ze zniżką (kodem rabatowym) otrzymanym od pracownika Punktu Handlowego (Brandstoru) o wartości 235 zł lub
  2.  89 zł brutto za 7 dni ze zniżką (kodem rabatowym) otrzymanym w komunikacji marketingowej po dniu 14 grudnia 2023 r. o wartości 245 zł,

8.    Promocja prowadzona przez Organizatora będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu „Aplikacja Plenti”  w Sklepach Samsung Brand Store Arkadia, Złote Tarasy oraz Galeria Mokotów. Organizator jest odpowiedzialny za świadczenie usług wynajmu smartfonów Uczestnikom i obsługę Promocji.

9.    Promocja będzie trwała w okresie od dnia 2.10.2023 roku od godziny 00:00:01 do 31.12.2023 godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją – telefonów Samsung Galaxy z Fold 5 oraz Samsung Galaxy Z Flip 5.

10. Pula Produktów do wynajęcia na tygodniowe okresy w poszczególnych sklepach biorących udział w promocji: Samsung Brand Store Arkadia – 5 szt Galaxy Z Flip5 i 3 szt Galaxy Z Fold5, Złote Tarasy 2 szt Galaxy Z Flip5 i 1 szt Galaxy Z Fold5,  lub Galeria Mokotów 5 szt Galaxy Z Flip5 i 4 szt Galaxy Z Fold5.

11. Odbiór i zwrot Produktów będących przedmiotem najmu jest możliwy tylko osobiście w sklepie Samsung Brand Store Arkadia, Złote Tarasy lub Galeria Mokotów. Podstawą do wydania i przyjęcia Produktu w jednym z w/w Samsung Brandstore przez Operatora jest podpisanie przez Uczestnika protokołu zdawczo-odbiorczego oraz zgód niezbędnych do przetwarzania jego danych osobowych. Uczestnik ma obowiązek zwrotu produktu do Samsung Brandstore, z którego został on wynajęty. Uczestnik nie ma możliwości zwrotu Produktu do innego sklepu niż Samsung Brandstore, z którego został on wynajęty.

12. Kody rabatowe po upływie terminu ich ważności stają się nieaktywne.

13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za realizację kodu rabatowego na zakup nowego Produktu. Odpowiedzialność za realizację kodu rabatowego na zakup nowego Produktu ponosi odpowiedni Operator Sklepu Samsung Brand Store. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, jak również nie podlegają odsprzedaży. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał lub w inny sposób udostępniał kodu rabatowego osobom trzecim. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.

14. Uczestnik może otrzymać w czasie trwania Promocji tylko po jednym typie kodu rabatowego na wynajem i zakup Produktu tzn. tylko jeden kod rabatowy na wynajem Samsung Galaxy Z Fold 5 lub Samsung Galaxy Z Flip 5 Produktu oraz po jednym typie kodu rabatowego na zakup Samsung Galaxy Z Fold 5 lub zakup Samsung Galaxy Z Flip 5, niezależnie od liczby i rodzaju złożonych zamówień.

15. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości lub opóźnieniem w przekazaniu kodu rabatowego. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, które obowiązują w Aplikacji Plenti i sklepach Samsung Brand Store Arkadia, Złote Tarasy i Galeria Mokotów.

16. Organizator wskazuje, że możliwość skorzystania z Promocji jest jednorazowa w odniesieniu do danego modelu Produktu. Oznacza to, że użytkownik w ramach Promocji może wynająć w ramach systemu Trial i po zwrocie kupić nowy maksymalnie jeden Samsung Galaxy Z Flip 5 i tylko jeden Samsung Galaxy Z Fold5 objęty Promocją. Kolejne zamówienie tego samego rodzaju Produktu objętego niniejszą Promocją, na okres 7 dni nie będzie objęte ponownie warunkami opisanej Promocji.

17. W przypadku niezwrócenia przez Użytkownika Produktu wynajętego w systemie Trial po okresie 7 dni wynajmu Użytkownik będzie ponosił opłaty z tytułu dalszego korzystania z Produktu w regularnych cenach w wysokości i na zasadach określonych w Aplikacji Plenti.  

18. Opłaty są korzystanie z Produktu po zakończeniu okresu 7 dni będzie naliczona i pobrana według standardowego cennika, obowiązującego przy wynajmie Produktu w modelu subskrybcyjnym zgodnie z systemem Trial za kolejny miesiąc lub za inny wybrany okres.

19. Cena za korzystanie z produktów w modelu Subskrypcyjnym po zakończeniu 7 dni wynajmu w systemie Trial będzie wynosić:

1)   Samsung Galaxy Z Fold 5:

a.    1056,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 1 miesiąc,

b.    792,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 3 miesiące,

c.    660,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 6 miesięcy,

d.    528,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 12 miesięcy.

2)   Samsung Galaxy Z Flip 5   

a.    649,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 1 miesiąc,

b.    502,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 3 miesiące,

c.    414,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 6 miesięcy,

d.    354,00 pln brutto za każdy miesiąc przy wyborze subskrybcji na 12 miesięcy.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia warunków Promocji przez Uczestnika, odmowy wydania kodu oraz wykluczenia Uczestnika z Promocji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad wynajmu sprzętu lub zasad Promocji.

§ 3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iod@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocja, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocja oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocja jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Promocja.

3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocja oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi/pytania dotyczące Promocja mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Promocji na adres: hello@plenti.app z dopiskiem: „Przejdź na stronę Foldów. Przetestuj i kup Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 z Plenti x Samsung”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

1) Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocja na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;

2) Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;

3) Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;

4) Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocja oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

5) Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Aplikacji Plenti dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.